วิธีการรับมือต่อภัยพิบัติน้ำท่วม

                                                เมื่อปลาวาฬนับล้านตัว มาอยู่รวมกันในกรุงเทพ!! 

                            ไม่ใช่ปลาวาฬจริงๆหรอก แต่นี่คือการเปรียบเทียบถึงปริมาณน้ำมหาศาลที่ไหลทะลักสู่จังหวัดต่างๆ สร้างผลกระทบ 
และความเสียหายแก่คน สัตว์ และบ้านเรือน ไร่นาอย่างมาก วิดีโอชุด "รู้ สู้ flood" นี้ จัดทำขึ้นมาโดยกลุ่มคนที่มีชื่อเดียวกัน เพื่อเผยแพร่
ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นมาของเหตุการณ์อุทกภัย และการเอาตัวรอด หาก"ถูกปลาวาฬจู่โจม"
Episode 1: Known to be more flooding

Episode 2: 3 Questions Hits

Episode 3: Preparation before flooding

Episode 4: Cope flooding

Episode 5: Calmly immigrants

Episode 6: Calmly Stock

Episode 7: Water system

Episode 8: Known about polluted water

Episode 9: After flood

Episode 10: all about flood

Comments