วิธีการรับมือต่อภัยพิบัติพายุ


                                                                           Hurricane Katrina, Canada on August 31 2005


ลักษณะภัย 

ลมแรง ฝนตกหนัก น้ำท่วมฉับพลัน มีคลื่นสูง และน้ำท่วมชายฝั่ง

ข้อควรจำ 
* เมื่อมีการแจ้งเฝ้าระวัง หมายถึงพายุที่จะมาภายใน 36 ชั่วโมง
* เมื่อมีการแจ้งเตือนภัย หมายถึง พายุที่จะมาถึง ภายใน 24 ชั่วโมง
* เมื่อเกิดพายุ จะมีฝนตกหนัก และอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลัน
* ปรากฏกาณ์ศูนย์กลางพายุ คือ เมื่อเกิดพายุแล้วแต่มีลมสงบฉับพลัน หมายถึงท่านอยู่ในศูนย์กลาง* ของพายุ และจะมีพายุตามมาอีกครั้งหนึ่ง

ข้อควรปฏิบัติ 
· ติดตามข่าวสารทางวิทยุและโทรทัศน์
· หลบอยู่ในที่กำบังที่มั่นคง อยู่บนที่สูงที่น้ำท่วมไม่ถึง และอย่าออกเรือ
· เตรียมชุดยังชีพ และชุดอุปกรณ์หนีภัย
· ตัดต้นไม้สูงไม่ให้ล้มทับบ้าน
· ติดตั้งอุปกรณ์เสริมความแข็งแรงของหน้าต่าง
· เก็บตุนอาหาร น้ำดื่ม และถ่านไฟฉาย
· เติมน้ำมันรถไว้ให้เต็ม เตรียมแผนอพยพ
· เมื่อมีประกาศอพยพ ให้อพยพทันทีอย่าลังเลเพราะจะหนีภัยไม่ทัน
· มีเบอร์โทรศัพท์ที่ต้องติดต่อในกรณีฉุกเฉิน

วิธีการปฏิบัติ 
· ถ้ามีประกาศให้อพยพ ให้อพยพไปสู่ที่ที่ทางการจัดเตรียมให้
· เมื่อได้ยินสัญญาณไซเรน ให้อพยพ ก่อนออกจากบ้านให้ปิดประตูหน้าต่างให้แน่นหนาพร้อมปิดเทปแนวประตูหน้าต่าง
· ออกจากพื้นที่น้ำท่วมไปสู่พื้นที่สูงที่ปลอดภัย
· เมื่อมีลมแรงให้อยู่ภายในกำบังที่มั่นคง
· ให้คำนึงถึงปรากฏการณ์ศูนย์กลางพายุ อย่ารีบออกจากที่กำบังจนกว่าจะแน่ใจหรือได้รับข้อมูลสถานการณ์ปลอดภัย


Comments