วิธีการรับมือต่อภัยพิบัติ‎‎ไฟป่าลักษณะภัย

     เพลิง ในบริเวณป่าที่เกิดจากธรรมชาติหรือจากมนุษย์ โดยมีวัสดุกิ่งไม้ ต้นไม้ หญ้าแห้ง เป็นเชื้อเพลิง เพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็ว เมื่อมีความแห้งแล้ง และลมแรง

ข้อควรจำ 

     ไฟ ป่าหากรีบดับโดยเร็วจะไม่รุกลามอย่างกว้างขวาง ไฟป่าจะลุกลามตามทิศทางลม ไฟป่าสามารถลุกลามข้ามแนวกันไฟ หรือข้ามถนน เมื่อมีเชื้อเพลิงจำนวนมาก และมีลมแรง การดับไฟป่าจะมีประสิทธิภาพด้วยการตัดเชื้อเพลิง

ข้อควรปฏิบัติ 

· หากไม่จำเป็นไม่ควรจุดไฟในป่า หากจุดไฟต้องควบคุมให้ไฟดับโดยสนิท
· สร้างแนวกันไฟขนาดกว้างรอบที่พักอาศัยด้วยการกำจัดวัสดุเชื้อเพลิง
· การดับเพลิงต้องอยู่เหนือลม
· เตรียมหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินเพื่อขอความช่วยเหลือการดับไฟป่าฝึกซ้อมอาสาสมัครในการดับไฟป่า


Comments