News‎ > ‎

8/08/12

สตูลปลูกป่าในโครงการ “ประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา ถวายแม่

       สตูล - ผู้ว่าราชการ จังหวัดสตูล นำประชาชน กว่า 200 คน ร่วมกันปลูกป่า ตามโครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษา และเป็นการปลุกจิตสำนึกให้ทุกคนรู้จักรัก และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ
       
       วันนี้ (8 ส.ค.) นายพิศาล ทองเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นำประชาชน นักเรียน เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ทหาร ตำรวจ กว่า 200 คน ร่วมปลูกป่าในโครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2555 โดยมีการปลูกป่าบริเวณพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมในเนื้อที่ 5 ไร่ บ้านโคกพะยอม ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล โดยนำต้นพะยอม ตะเคียนทอง ราชพฤกษ์ มาปลูกในครั้งนี้
       
       นายพิศาล ทองเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล กล่าวว่า ภายใต้ภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน ขยายผลสู่ปวงชนชาวไทย เพื่อปลุกจิตสำนึกให้อนุรักษ์รักษาธรรมชาติ พร้อมฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลนให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ และต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
       
       อีกทั้งยังเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหา กษัตริย์ และถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม นี้ ซึ่งการปลูกป่านี้ จะเป็นการปลุกจิตสำนึกให้ทุกคนรู้จักรัก และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติอีกด้วย

cc : http://www.manager.co.th/South/ViewNews.aspx?NewsID=9550000097286&Keyword=%b8%c3%c3%c1%aa%d2%b5%d4
Comments